This is the background.

Forex Trading

Gia tăng lợi nhuận của Bạn, giao dịch với điều kiện tốt nhất!

So sánh tài khoản
acc-image
Tài khoản Cent
acc-image
Tài khoản Micro
acc-image
Tài khoản Standard
acc-image
Tài khoản ECN
acc-image
Tài khoản FIT
acc-image Ký quỹ ban đầu
Từ 1$ Từ 20$ Từ 500$ Từ 1000$ Từ 1000$
acc-image Spread
Spread thả nổi từ 0.5 pip Spread thả nổi từ 0.5 pip Spread thả nổi từ 0.5 pip Spread thả nổi từ 0.1-5 pip Spread thả nổi từ 3-5 pips
acc-image Hoa hồng
0$ 0$ 0$ 0$ 0$
acc-image Đòn bẩy
Lên đến 1:1000 Lên đến 1:1000 Lên đến 1:200 Lên đến 1:100 (có thể 100-200) Lên đến 1:100
acc-image Số lệnh đã mở và đang chờ tối đa
100 100 200 Không giới hạn Không giới hạn
acc-image Khối lượng lệnh
Từ 0.01 đến 1 lot (với bước nhảy 0.01) Từ 0.01 đến 5 lot (với bước nhảy 0.01) Từ 0.01 đến 5 lot (với bước nhảy 0.01) Từ 0.1 đến 5 lot (với bước nhảy 0.01) Từ 0.1 đến 5 lot (với bước nhảy 0.1)
Mức gọi ký quỹ
100 100 100 100 100
Mức ngưng giao dịch
10% 10% 20% 30% 30%
Qua đêm
Cộng(+),. Trừ(-) Cộng(+),. Trừ(-) Cộng(+),. Trừ(-) Cộng(+),. Trừ(-) Tính phí cả 2 đầu
Khớp Lệnh
Từ 0,3 giây, STP Từ 0,3 giây, STP Từ 0,3 giây, STP ECN Từ 0,3 giây, STP