This is the background.

Thu hẹp chênh lệch

Thu hẹp chênh lệch- mở rộng cơ hội giao dịch

Chênh lệch từ 0 pip

Để giảm chi phí giao dịch của bạn và tối đa hóa lợi nhuận, công ty Market9999 cung cấp giao dịch với mức chênh lệch hẹp. Chúng tôi nhận được các báo giá chính xác và sinh lợi nhất từ các nhà cung cấp thanh khoản của mình nên bạn sẽ có được các điều kiện giao dịch tốt nhất.

Chọn mức chênh lệch tối ưu cho chiến lược giao dịch của bạn

Market9999 cung cấp các loại spread sau đây:

  • Thả Nổi, bắt đầu từ 0,2 pip
  • Cố Định, bắt đầu từ 3 pip
  • Giao dịch không spread (chênh lệch cố định 0 pip)

Loại chênh lệch và giá trị được quy định theo loại tài khoản

Báo giá chính xác 5 chữ số

Chỉ khi nắm được những thông tin đầy đủ và chính xác nhất về thị trường, bạn mới có thể tối đa hóa lợi nhận. Độ chính xác đặc biệt quan trọng đối với những người thích thực hiện các lệnh ngắn hạn.

Market9999 cung cấp báo giá chính xác 5 chữ số cho tất cả các loại tài khoản để bạn có thể tự do lựa chọn chiến lược giao dịch cho mình.

Mở ngay lập tức

Thông qua mạng xã hội

Hoặc phương thức cổ điển