This is the background.

Khớp lệnh

Khớp lệnh - nhanh chóng, chính xác, không bị requote

Ghi lại thời gian khớp lệnh

Giá tài sản trên Forex thay đổi chỉ trong tích tắc, và sự nhanh chóng trong quyết định thực hiện giao dịch là yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến thành công của bạn.

Đó là lý do công ty Market9999 nhận thấy nghĩa vụ phải đảm bảo khách hàng có tốc độ khớp lệnh nhanh nhất.

95% lệnh được khớp trong vòng 0,4 giây

Không bị requote

Tất cả các tài khoản Market9999 đều áp dụng Khớp Lệnh Thị Trường. Các lệnh được khớp theo giá thị trường thực tế, không thể có requote.

Các lệnh được khớp bằng công nghệ NDD (Không Qua Bàn Giao Dịch) và STP (Chuyển Lệnh Trực Tiếp) – chúng được chuyển trực tiếp vào hệ thống của các nhà cung cấp thanh khoản.

Toàn bộ các lệnh cho chiến lược giao dịch của bạn

Các khách hàng Market9999 có thể truy cập:

  • Các lệnh thị trường,
  • Các lệnh giới hạn,
  • Các lệnh dừng, bao gồm các lệnh dời mức cắt lỗ.

Số lượng lệnh tối đa

Số lượng lệnh mở tối đa tùy thuộc vào loại tài khoản. Do đó, các tài khoản “Cent” được thiết kế đặc biệt cho các trader mới bắt đầu, hỗ trợ đến 100 lệnh mở và lệnh chờ. Các tài khoản “Standard” và “Zero Spread” sẽ cho phép bạn mở tối đa 200 lệnh cùng một lúc.

Khối lượng lệnh

Khối lượng lệnh tối đa có sự khác nhau giữa các loại tài khoản: từ lot 0,01 cent (với bước nhảy 0,01) lên đến lot 500. Hãy chọn phương án phù hợp với kế hoạch và khả năng của bạn. Thông tin thêm về các loại tài khoản

Mở ngay lập tức

Thông qua mạng xã hội

Hoặc phương thức cổ điển