This is the background.

Nạp và rút tiền

Hãy chọn phương thức thanh toán thuận tiện nhất!

Các câu hỏi thường gặp

Quá trình ký quỹ giao dịch/rút tiền mất bao lâu?
Tôi có thể ký quỹ giao dịch bằng đơn vị tiền tệ quốc gia của tôi?

Có, bạn có thể. Trong trường hợp này, số tiền đặt cọc sẽ được chuyển đổi thành USD / EUR theo tỷ giá hiện tại của ngày ký quỹ.

Làm cách nào để ký quỹ vào tài khoản của tôi?
Tôi có thể sử dụng phương thức thanh toán nào để thêm tiền vào tài khoản của mình?
Số tiền ký quỹ tối thiểu là bao nhiêu?
Làm cách nào để ký quỹ vào tài khoản MetaTrader của tôi?
Làm thể nào tôi có thể ký quỹ giao dịch và rút tiền?