images
27 May 2021

Những thay đổi trong điều kiện giao dịch Cổ Phiếu Mỹ

Vào ngày 31/1, Market9999 sẽ thay đổi các điều kiện của cổ phiếu Mỹ. Những thay đổi này sẽ cho phép khách hàng giao dịch cổ phiếu thoải mái hơn:

1. Swap sẽ được tính bằng đơn vị phần trăm thay vì tính bằng điểm và phụ thuộc vào lãi suất của đồng tiền cơ cở.

Kể từ ngày 31/1, các giao dịch swap cho cổ phiếu Mỹ sẽ được thể hiện như sau:

  • Swap bán – 2.42%
  • Swap mua – 2.58%

2. Quy mô hợp đồng sẽ được tăng từ 1 lên 100.

3. Số lot tối thiểu để mở một vị thế sẽ giảm xuống còn 0.01.

4. Đòn bẩy cố định sẽ được tăng lên tỷ lệ 1:100.

5. Bây giờ, cổ tức trên các vị thế mở sẽ được tích lũy và xóa bỏ. Vào ngày thanh toán, cổ tức trên các vị thế Mua sẽ được tích lũy, trong khi cổ tức trên các vị thế Bán sẽ được xóa bỏ theo các giá trị đã được thiết lập bởi nhà phát hành cổ phiếu.

6. Hoa hồng cho các vị thế mở cũng được thay đổi với giá trị tính theo tỷ lệ phần trăm, không phải tính theo đơn vị tiền tệ.

  • Hoa hồng trên cổ phiếu tương đương với 0.7%.

Các vị thế mở hiện tại sẽ được tự động chuyển đổi sang các điều kiện mới và điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến lợi nhuận hiện tại.

Tất cả những thay đổi này hướng tới đem lại trải nghiệm giao dịch đơn giản và thuận tiện hơn cho người dùng.

Giao dịch với nhà môi giới Market9999 một cách minh bạch và thông minh.